FX-500 Ver.2 Panasonic Fiber Sensor – Cảm biến sợi quang

VIETFA cung cấp cảm biến sợi quang dòng FX-500 của Panasonic

Liên hệ:              +84-964 654 007 Danh mục: Maker:        Panasonic