Polyurethane tubing (hay còn gọi là ống PU) là một loại ống dẫn làm bằng nhựa dẻo, được sử dụng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là trong hệ thống khí nén. Nó được sử dụng để dẫn lưu chất : khí nén, nước..trong quá trình tự động hóa sản xuất.

Nó có một số tính năng kháng làm cho nó trở thành một trong những vật liệu phổ biến hơn được sử dụng.

Các tính năng bao gồm:

 • Khả năng chống mài mòn  – Ống polyurethane ít bị mài mòn hơn do vật liệu cứng hơn.
 • Khả năng chịu áp lực  – Ống mềm làm từ PU có thể chịu được áp suất cao hơn, không giống như ống mềm kém bền hơn có thể yếu đi.
 • Khả năng chịu nhiệt độ  – Ống PU có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt hơn. Chúng có thể giữ tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp và có thể chịu được nhiệt độ cao hơn mà không có nguy cơ bị mài mòn.
 •  Kháng hóa chất  – PU có khả năng kháng hóa chất cao đối với nhiều loại hóa chất và dung môi (ngoại trừ môi trường có tính axit), khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và khí nén.

Ống polyurethane hoạt động như thế nào?

Bản chất của vật liệu làm cho nó không thấm không khí dưới một áp suất đã nêu, vì vậy nó là một ‘ống dẫn’ lý tưởng cho khí nén trong một hệ thống đòi hỏi sự linh hoạt để kết nối. Vật liệu này cũng làm cho nó rất phù hợp để cung cấp một vòng đệm tốt trong các đầu nối loại đẩy vào và đẩy ra.

Làm cách nào để chọn ống polyurethane?

Có một số yếu tố cần xem xét:

 • Áp suất vận hành áp suất yêu cầu của hệ thống khí nén phải được xem xét. Áp suất tối đa cho ống nằm trong khoảng từ 9 bar đến 12 bar, phụ thuộc vào đường kính ngoài và độ dày của ống (xem bảng ở cuối bài viết và bảng dữ liệu của nhà sản xuất để được tư vấn chi tiết)
 • Nhiệt độ hoạt động – trong khi polyurethane có độ ổn định nhiệt độ tốt, nhiệt độ hoạt động sẽ ảnh hưởng đến áp suất làm việc tối đa được khuyến nghị. Nhiệt độ làm việc tối đa được đánh giá là + 600C và ở nhiệt độ này, hệ số 0,5 phải được áp dụng để tính toán áp suất vận hành lớn nhất. Vì vậy, ví dụ, trong khi ở -400C đến + 200C, áp suất tối đa cho ống có đường kính ngoài 4mm được đánh giá là 10 bar, điều này phải giảm xuống 5 bar khi làm việc ở 600C. Một lần nữa, hãy xem phần cuối của bài viết và tham khảo biểu dữ liệu để biết thêm chi tiết.
 • Thiết kế hệ thống – xem xét lưu lượng trong hệ thống có thể yêu cầu đường kính trong tối thiểu để tránh hạn chế lưu lượng; cách khác, một thiết kế có sẵn có thể yêu cầu một đường ống có đường kính cụ thể. Luôn luôn là một thực tiễn tốt để tránh những đường gấp khúc và khúc quanh không đáng có trong thiết kế hệ thống; cũng có bán kính uốn cong tối thiểu cho phép đối với ống, phụ thuộc vào đường kính. Ví dụ, đối với ống có đường kính ngoài 6mm, bán kính uốn cong tối thiểu là 9mm (xem bảng ở cuối bài viết); Cần lưu ý rằng điều này ‘chặt chẽ’ hơn đáng kể so với ống polyamide (PA). Cuối cùng, chiều dài chạy của đường ống phải được xem xét; chiều dài tiêu chuẩn 25m và 100m (đối với một số đường kính / màu) là đủ cho hầu hết các ứng dụng.
 • Môi trường làm việc – bản chất của môi trường phải được xem xét. Như đã nêu ở trên, nhiệt độ là yếu tố quan trọng cần cân nhắc và sự kết hợp giữa nhiệt độ và môi trường hóa học thù địch có thể làm cho polyurethane trở thành một lựa chọn không phù hợp.
 • Tiêu chuẩn ứng dụng – có thể có một số tiêu chuẩn nhất định phải được đáp ứng; ví dụ, đối với môi trường thực phẩm hoặc sử dụng trên các phương tiện thương mại.

Các loại ống polyurethane?

Có nhiều loại phù hợp với yêu cầu lựa chọn trên

 • Đường kính ống – các lựa chọn phổ biến từ đường kính ngoài 3mm đến 16mm
 • Màu ống – nhiều màu khác nhau – tự nhiên, đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lam, đen, bạc – để cho phép phân biệt các mạch khí nén hoặc ống dẫn với nhau khi cần thiết.

Các ứng dụng điển hình cho ống PU?

Như có thể tưởng tượng, các đặc tính cơ học tuyệt vời và tính linh hoạt của ống PU làm cho nó trở nên lý tưởng cho nhiều ứng dụng công nghiệp.

Công ty Tự Động Hóa VIETFA cung cấp toàn bộ các loại ống PU của tất cả các hãng khí nén SMC, Koganei, Festo, Pisco, Airtac..


Enghlish as below

What is Polyurethane Tubing?

As the name suggests, it is tubing made from the class of chemicals known as polyurethanes. These were first made in 1937 by Otto Bayer and his co-workers. Polyurethanes belong to a class of polymers called reaction polymers; molecules containing two or more isocyanate groups per molecule (R-(N=C=O)n) react with polyol molecules containing, on average, two or more hydroxyl groups per molecule (R’-(OH)n) in the presence of a catalyst. The degree of cross-linking in the polymer determines how rigid or flexible the resulting material is; clearly, tubing requires a relatively high degree of flexibility.

They are also known as…

Polyurethane is often abbreviated to either PU or PUR

How does polyurethane tubing work?

The nature of the material makes it impervious to air under a stated pressure, so it is an ideal ‘conduit’ for compressed air in a system that requires flexibility for connection. The material also makes it well suited to providing a good seal in push-in and push-on type connectors.

How do I select polyurethane tubing?

There are a number of factors to consider:

 • operating pressurethe required pressure of the pneumatic system must be considered. The maximum pressure for the tubing ranges from 9 bar to 12 bar, dependent on the outside diameter and tube thickness (see table at end of article and manufacturers datasheet for detailed advice)
 • operating temperature – whilst polyurethane has good temperature stability, the operating temperature will impact the maximum advised working pressure. The maximum working temperature is rated at +600C and, at this temperature, a factor of 0.5 must be applied to calculate the maximum operating pressure. So, for example, whilst at -400C to +200C the maximum pressure for a 4mm outside diameter tube is rated at 10 bar, this must be reduced to 5 bar when working at 600C. Again, see the end of the article and consult the datasheet for more detail.
 • system design – flow considerations in a system may require a minimum internal diameter to avoid restricting the flow; alternatively, a pre-existing design may call for a specific diameter tubing. It is always good practice to avoid undue kinks and bends in a system design; there is also a minimum bend radius allowed for the tube, dependent on diameter. For example, for a 6mm outside diameter tube, the minimum bend radius is 9mm (see table at end of article); it should be noted that this is significantly ‘tighter’ than for polyamide (PA) tubing. Finally, the run length of the tubing must be considered; standard lengths of 25m and 100m (for some diameters/colours) are sufficient for most applications.
 • working environment – the nature of the environment must be considered. As stated above, temperature is a critical consideration and the combination of temperature and a hostile chemical environment could make polyurethane an unsuitable choice.
 • application standards – there may be certain standards that must be met; for example, for food environments or use on commercial vehicles.

Types of polyurethane tubing?

There are a variety of types to suit the selection requirements above

 • tube diameter – common selections from 3mm to 16mm outside diameter
 • tube colour – a variety of colours – natural, red, green, yellow, blue, black, silver – to allow pneumatic circuits or spurs to be distinguished from each other where necessary.

Typical applications for polyurethane tubing?

As can be imagined, the excellent mechanical properties and flexibility of polyurethane tubing make it ideal for many industrial applications.

Do I need anything else for polyurethane tubing?

Fittings will be required in order for the connections to be completed within the system. Push-in or push-on fittings are ideal.

A tube cutter should be used to ensure a perpendicular, clean cut end of the tube; tube channel or clips allow the tube to be secured neatly in a pneumatic system.